Estudi
Collgorgot
Equip
Projectes
Publicacions
Contacte
 
 
 
Missé Coll Macau

1967
Neix a Figueres (Alt Empordà).

1993
Títol d´Arquitecte per l´Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona.

1994
Postgrau en: “Arquitectura i Muntatges Efímers”.

Pep Gorgot Palau

1964
Neix a Figueres (Alt Empordà).

1993
Títol d´Arquitecte per l´Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona.

1994
Especialització del Màster: “La Gran Escala. Intervencions en Arees de Desenvolupament Intensiu.” UPC
Postgrau del Màster: “Gran Escala. L´Arquitectura dels nous Entorns. UPC
Beca del Postgrau: “La Gran Escala. Intervencions en Àrees de Desenvolupament Intensiu”.
Per la realització d´un projecte a la zona del Pudong de Shangai (Xina).
 
   
arquitectes@collgorgot.com